Referat fra mødet 7. april 2015

Dagsorden til næste møde (NB. Der er ikke adgang for tilhørere unde det lukkede punkt)

Referat fra menighedsrådsmøde 10. marts 2015

 

 
Extraordinært MR-møde 25/3

Referat fra Gl. Rye Menighedsråd
ekstraordinære menighedsrådsmøde

den 25. marts 2015 kl. 17- 18

Mødet  blev holdt i Skt. Sørens hus, Præstegårdsvej 3

Til stede: Iben Thomsen, Hanne Gramstrup, Henrik Olsen, Søren Frandsen, Peter Jøhnk, Anne Vinther, Lene Kjær.

Afbud:

Dagsorden:

27/15: drøftelse af udsigten til etablering af juletræsplantage på de tilstødende marker, ejet af Lars Geil

Beslutning:

Gl. Rye Sogns menighedsråd har behandlet Lars Geils påtænkte etablering af en juletræsplantage på matrikelnummer 19ai Gl. Rye og udtaler i den sammenhæng følgende:

Rådet kan ikke acceptere, at området bliver udlagt som juletræsplantage idet
  • området grænser op til kirkegården
  • området er omfattet af kirkefredningsdeklarationen af 1952 og Exnerfredning.

Menighedsrådet er af den opfattelse, at plantagen vil skæmme indsigten til kirken.

Rådet mener samtidig, at opsætning af et 1,7 meter højt vildthegn er det, fredningsdeklarationen betegner som en skønhedsforstyrrende genstand.

* * *

Fredningen fremgår af dette link til Danmarks Miljøportal og viser hvad fredningen dækker rundt om kirken.

 
_MG_3499Aw.jpg